Kõrtsialuse Külastuskeskus » Teenused

Tagasi

Mustmets kui metsandusliku pärandkultuuri kandja

Lisatud: 28.03.2010

Programmi tutvustus: Selgitame eriotstarbeliste metsade rajamist, paikkonna ajalugu, kultuuripärandit ja Mustmetsa tähtsust; vesteldakse metsavahi töödest ja tegemistest läbi aegade; selgitatakse ja uuritakse välisjõudude mõju reljeefile.

 

Programmi eesmärk: Omandada rohkem teadmisi metsast kui elukooslusest ja metsade majandamisest. Osalejad väärtustavad ja hoolivad elukeskkonnast rohkem kui enne retke.  

Kestvus: 5-6 tundi

Teekonna  pikkus: 5-6 km  

Programmi toimumise aeg: aastaringselt, talvel suuskadel

Programmi toimumise koht: Kõrkkülas (Aseri maastikukaitsealal)

Grupi suurus: 20, õpilasgrupid koos saatjatega (10 õpilase kohta vähemalt üks täiskasvanu)

Õppeprogrammi maksumus: 75,60 € grupi kohta

Hind sisaldab: retkejuhi teenust, piltlikku õppematerjali

Käsitletavad ainevaldkonnad: loodus, ajalugu; kogu programm on koostatud säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt

Sihtrühmad: õpilastele ja täiskasvanud loodushuvilistele

Riietus ja jalavarjud: Vastavalt ilmale

Läbiviijad: MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts ja MTÜ Aseri valla Huvitegevuse Selts

 

Võimalik teha lõket

 

Tagasi